1. a) Odszukaj na mapie Afryki punkty o podanych wspłórzednych geograficznych , podaj ich nazwy
- 34 ( stopni ) S ; 20 ( stopni ) E
- 33 ( stopni ) S ; 18 ( stopni ) E
-25 ( stopni ) S ; 28 ( stopni ) E
b) podaj nazwę państwa, w którym leża odszukane przez Ciebie punkty .
2.Na podstawie mapy hipsometrycznej krótko scharakteryzuj ukształtowanie powierzchni w RPA .
3.a) Wyjaśnij,który składnik klimatu w największym stopniu wpływa na rozmieszczenie obszarów rolniczych w RPA .
b)Na podstawie mapy tematycznej przedstaw rozmieszczenie użytków rolnych w RPA.
4.Wymień najważniejsze bogactwa mineralne , jakie występują w RPA .
jakk coś to są ćwiczenia do geografi : " Geografia 2 , Edward Dudek , wyd . WIKING " .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T18:22:04+01:00
A)
przylądek Igielny
Kapsztad
Johannesburg

b)
RPA(Republika Południowej Afryki)
2.
Afryka jest głownie terenem równinnym i górzystym. Przeważają pustynie i kotliny.
3.
a)
Głownym składnikiem klimatu, który na to wplywa jest temperatura oraz szerokośc geograficzna, które umożliwiają lub nie umozliwiaja uprawe roslin i zycie.
b)
Najwieksza ludnośc oraz osiedlenie wystepuje w dolinach, przy rzekach, a także w lasach równikowych.

4.chrom, mangan, nikl, platyna, fosforyt, diamenty, złoto, srebro
49 3 49