Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2013-07-11T15:01:24+02:00

A=(4,-7) B=(-1,-19)

     Xa Ya     Xb  Yb

 

---->

|AB|  = √[(Xb - Xa)² + (Yb - Ya)²)] =√[(-1 - 4)² + (-19 + 7)²)] =

 

        √[(-5)² + (-12)²)] = √(25 + 144) = √169 = 13 [j]

2 5 2