Witam. Jakie ziemie zostały zdobyte lub utracone za czasów panawania tych władców :
-Wacław II
-Wacław III
-Ludwik Andegaweński
-Jadwiga Andegaweńska
-Władysław Jagiełło
-Władysław Warneńczyk
-Kazimierz Jagiellończyk
-Jan Olbracht
-Aleksander Jagiellończyk
-Zygmunt Stary
PS. Proszę o odpoiedzi typu (-Władysław Jagiełło Przyłączył.............utracił....
-Władysław Warneńczyk utracił...... zadobył.......
Mile widziane przyczyne zdobycia i utraty.

3

Odpowiedzi

2009-12-10T13:53:03+01:00
Rzed 2000 p.n.e. Azję Mniejszą zamieszkiwały osiadłe plemiona trudniące się pasterstwem, rolnictwem oraz posiadające umiejętność wytapiania i obróbki metali. Ok. 1800 r. p.n.e. na terenach dzisiejszej Turcji pojawili się Hetyci. Założyli oni pierwsze na tych ziemiach państwo ze stolicą w Hattusas (150 km na wschód od Ankary). Hetyci, będący pierwotnie ludem koczowniczym, przejęli od miejscowych umiejętność uprawy ziemi, co było równoznaczne z rozpoczęciem osiadłego trybu życia. Po 1400 r. p.n.e. ich imperium rozciągało się od Morza Egejskiego do Eufratu, jednak z bliżej nie określonych przyczyn w XII w. p.n.e. nastąpił upadek państwa Hetytów. Na jego gruzach nowe królestwo zbudowali Frygowie. W tym samym czasie na wybrzeżach Azji Mniejszej rozwijało się osadnictwo greckie. Hellenowie założyli między innymi Sinop i Trapezunt. W VII w. p.n.e. imperium Frygów upadło, a w jego zachodniej części powstało państwo Lidyjczyków. Sięgało ono po rzekę Kizilirmau, dalsze ziemie opanowali Medowie. W 546 r. p.n.e. Lidię podbili Persowie i wraz z Medią utworzyli z nich osobną satrapię. 200 lat później Aleksander III Wielki pokonał Dariusza i Azja Mniejsza została włączona do jego państwa. W 323 r. p.n.e. imperium Aleksandra rozpadło się na szereg państw sukcesyjnych. Na zachodzie powstały Pergamon i Rodos, na północnym wschodzie Armenia i Partia, południowo-wschodnia część weszła w skład państwa Seulecydów, a na północy powstały Pont oraz Bitynia.
2009-12-10T16:05:55+01:00
Za panowania wacława II i III polska utraciła prawie całe terytorium które ci władcy przyłączyli do czech

Ludwik Andegaweński pomógł w przyłączeniu do polski Rusi helicko-włodzimierskiej

Jadwiga Andegaweńska -Ruś czerwona
Władysław Jagiełłó -Litwa
Władysław Warneńczyk , Kazimierz Jagielończyk - utracenie litwy i żmudzi ,Jan Ollbracht-przyłączył do korony księstwo płockie ,Aleksander Jagiellończyk-definitywne zerwanie uni polsko-litewskiej ,Zygmunt Stary -włączenie mazowsza do polski .
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T16:53:39+01:00
Wacław II
Po wygnaniu Łokietka z kraju zajął w 1300 r. Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Rok później przejął opiekę nad małoletnimi książętami legnicko-wrocławskimi, uzyskując wpływy na Śląsku.
Wacław III
Zrzekł się tronu węgierskiego na rzecz Ottona, władcy Dolnej Bawarii.
Ludwik Andegaweński
Utrata grodów w Wielkopolsce (Santok i Drezdenko), ponowna rezygnacja ze Śląska na rzecz Luksemburgów, oderwanie Rusi Halickiej na rzecz Węgier.
Jadwiga Andegaweńska
Pierwsza żona Władysława II Jagiełły (1386r.)
Władysław Jagiełło
Odniósł zwyscięstwo w bitwie pod Grunwaldem.Władysław wzmocnił zależność Mazowsza od Polski.
Władysław Warneńczyk
Na przełomie 1443 i 1444 zorganizował zwycięską wyprawę przeciw Turkom (pokój w Segedynie) ;1444-pod wpływem legata papieskiego kard J.Cesariniego-złamał korzystny pokój i stanął na czele źle przygotowanej drugiej wyprawy przeciw turkom, która zakończyła się klęską i śmiercią Władysława II Warneńczyka pod Warną.
Kazimierz Jagiellończyk
W 1456-1457 włączył do Korony księstwo oświęcimskie , a 1462 i 1476 część Mazowsza (księstwo bełskie,ziemię rawską,gostyńską i sochaczewską). Uaktywnił politykę dynastyczną przez wprowadzenie swego syna,Władysława Jagiellończyka , na tron czeski(1471) i węgierski (1490);Pozostawił Polskę w rozkwicie gospodarczym i kulturalnym
Jan Olbracht
W 1494 r. Jan Olbracht wykupił od księcia zatorskiego Janusza IV jego księstwo i przyłączył do Polski, a po bezpotomnej śmierci księcia mazowieckiego Janusza II w 1495 r. włączył księstwo płockie do Korony. Po klęsce mołdawskiej, ulegając naciskom węgierskim, musiał zrzec się Głogowa na rzecz swego brata Zygmunta.
Aleksander Jagiellończyk
W okresie 1492-94 toczył wojnę z Moskwą, która na nowo wybuchła w 1500 r. W jej wyniku Litwa utraciła w 1503 r. rozległe obszary nad środkowym Dnieprem, a kraj spustoszyły zagony tatarskiePrzy pomocy swego brata, Władysława Węgierskiego, odzyskał od Mołdawii Pokucie.
Zygmunt Stary
W 1498 r. otrzymał księstwo głogowskie, a w 1501 r. księstwo opawskie; w 1504 r. został namiestnikiem Śląska i Łużyc, po koronacji musiał się jednak zrzec praw do księstw śląskich
W 1525 r. Albrecht Hohenzollern złożył Hołd lenny królowi Zygmuntowi Staremu . W wyniku którego Prusy Książęce stały się lennem Polski.