Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T18:30:33+01:00
Zastosowanie
instalacje: elektryczne, telekomunikacyjne, ciepłej i zimnej wody, grzewcze, centralnego ogrzewania w otulinie z tworzyw sztucznych, gazowe, przeciwpożarowe, zraszające, klimatyzacyjne
- pokrycia dachów, rynny / maszkarony
- architektoniczne elementy zdobnicze, okucia budowlane
- aparatura dla przemysłu chemicznego i spożywczego, chłodnice, aparaty chemiczne, destylacyjne, kolumny rektyfikacyjne
- obwody drukowane i części maszyn elektrycznych
- w technologii materiałów mikro - i optoelektronicznych (baterie słoneczne, przekaźniki elektroakustyczne)
właściwości:
- wytrzymałość na rozciąganie
-8,96 kg/dm3 - gęstość
-2560 °C - temperatura wrzenia
-1083,4 °C - temperatura topnienia
Miedź w stanie czystym jest spośród metali najlepszym po srebrze przewodnikiem ciepła i elektryczności. Wszelkie zanieczyszczenia miedzi wpływają na jej przewodność elektryczną mniej lub bardziej szkodliwie i z tego powodu na przewody elektryczne stosuje się miedź 0 dużej czystości.
Miedz otrzymuje sie głównie z rud siarczkowych zawierajacych chalkozyn Cu2S, chalkopiryt CuFeS2,
piryt FeS2 oraz siarczki Ni, Zn, Pb.
1 5 1