ZaD.1
Suam dwuch liczb jest równa 325.Jeśli pierwsza z nich powiększymy 2 razy , a drugą pozostawimy bez zmian , to suma zwiększy się 12,5.Jakie to liczby ?

ZaD.2
Za 2 jednakowe książki i 3 zeszyty zapłacono 22,1 zł. Cena książki jest 5 razy wyższa niż cena zaszytu.Oblicz cenę książki i cenę zeszytu??

3

Odpowiedzi

2009-12-07T18:31:20+01:00
Zad.1

12,5:2-6,25
325-6,25=318,75

odp: Te liczby to 6,25 i 318,75


zad.2

(2x5)+3=13
22,1:13=1,7-cena zeszytu
1,7x5=8,5- cena książki

spr.:
8,5+8,5+1,7+1,7+1,7=22,1
odp: ksiązka kosztuje 8,5 zł a zeszyt 1,7 zł .
  • egdl
  • Rozwiązujący
2009-12-07T18:36:50+01:00
Zadanie 2x+3y= 22.1
5y=x

2x+3y=22.1
5y-x= o/ *2
2x+3y=22.1
10y-2x= 0
2x+3y+10y- 2x=22.1
13y=22.1/:13
y=1.7
5y=x
5*1.7=x
x=8.5
a w tym pierwszym to jest suma zwiększy się o 12.5 czy 12.5 raza?
2009-12-07T20:13:14+01:00
Zad 1

12,5:2-6,25
325-6,25=318,75
Odp : szukane liczby to 6,25 i 318,75
Zad 2

(2x5)+3=13
22,1:13=1,7-cena zeszytu
1,7x5=8,5- cena książki

Odp; Zeszyt kosztuje 1,7zł a książka 8,5 zł