Odpowiedzi

2016-07-26T16:59:25+02:00
1. Przyczyna wybuchu wojny z 1655 r.:

Część historyków (głównie Adam Kersten) twierdziła, że bezpośrednią przyczyną ataku Szwecji na Polskę w 1655 r. było odrzucenie przez Rzeczpospolitą planów sojuszu i wspólnego ataku na Rosję. W ramach traktatu Jan Kazimierz miał się zrzec pretensji do korony szwedzkiej, natomiast Rzeczpospolita miała oddać Szwecji Kłajpedę oraz Piławę. Rzeczpospolita miała odrzucić wspomnianą propozycję strony szwedzkiej i to miało w konsekwencji bezpośrednio zaważyć na decyzji o inwazji w 1655 r.

2. Skutki potopu z lat 1655-1660:

- Jan Kazimierz zrzekł się praw do tronu szwedzkiego

- prawie całe Inflanty miały należeć do Szwecji (oprócz części południowo-wschodniej oraz Kurlandii)
5 4 5