Oblicz, czy więcej atomów zawartych jest w 20 dm³ azotu cząsteczkowego, czy w 10 dm³ gazowego amoniaku (oba gazy odmierzone w warunkach normalnych).

Oblicz, jaką objętość powinien zająć CO₂ aby zawierała ona tyle samo atomów, co 15 dm³ N₂ (obie objętości odmierzono w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury) .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T18:54:53+01:00
1 mol= 6,02 × 10²³
1 mol= 22,4 dm³

Zad 1.
20 dm³ N₂ = (6,02 ÷ 22,4 × 20) × 10²³ = 5,375 × 10²³ cząsteczek
N₂ = 2 × 5,375 × 10²³ = 1,075 × 10²⁴ atomów

10 dm³ NH₃ = (6,02 ÷ 22,4 × 10) × 10²³ = 2,6875 × 10²³ cząsteczek
NH₃ = 4 × 2,6875 × 10²³ = 1,075 × 10²⁴ atomów
Zad 2.
15 dm³ N₂ = (6,02 ÷ 22,4 × 15) × 10²³ = 4,03125 × 10²³ cząsteczek
N₂ = 2 × 4,03125 × 10²³ = 8,0625 × 10²³ atomów

x dm³ CO₂ = (8,0625 ÷ 3) × 10²³ atomów = 2,6875 × 10²³ cząsteczek
2,6875 × 10²³ cząsteczek CO₂= 10 dm³ CO₂
2 5 2