Odpowiedzi

2009-12-07T18:27:29+01:00
2009-12-07T18:39:25+01:00
Witam!

Zbiornik retencyjny - jest to jeden ze sztucznych zbiorników wodnych, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez olbrzymie zapory wodne. Zazwyczaj powstają one w terenach górskich, gdzie teren jest wyższy a woda bierze swoje źródło z tych właśnie terenów. Ponadto koszt budowy takiej zapory w węższej dolinie jest zdecydowanie niższy.Pełnią one funkcje, wśród których pewne nawet się wykluczają, m.in. funkcja energetyczna i przeciwpowodziowa oraz f. zaopatrzenia w wodę i rekreacyjna. Utworzenie sztucznego zbiornika wodnego powoduje znaczące zmiany lokalnego środowiska naturalnego. Budowanie zapór tego typu prowadzi do protestów ekologów, którzy za wszelką cenę bronią przyrody i nie chcą doprowadzić do jej zniszczenia.
Pzdr.
1 5 1