Mój kłopot to matematyka taki zapis [np. 4,1/2 ] oznacza że to jest 4 całe i jednadruga !
4,5/9 + 2,1/3 * 4,1/2=
5,1/7 * 14/9 - 6 : 4,2/3=
3,1/2 * (2,1/4 - 1,1/2 : 6)=

Napiszcie też jak to obliczyliście bo muszę zapisać również działanie !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T18:42:31+01:00
4,5/9 + 2,1/3 * 4,1/2= [ zamieniamy liczny całe na pierwiastek]
=41/9+7/3*9/2=[ skracamy przy mnożeniu i otrzymujemy]=
=41/9+21/2=[sprowadzamy do wspólnego mianownika]=
82/18+189/18=271/18=15 1/18

5,1/7 * 14/9 - 6 : 4,2/3= [ zamieniamy liczny całe na pierwiastek]
=36/7*14/9-6: 14/3 =[ skracamy przy mnożeniu]
=8-6*3/14=8-9/7= 47/7=6 5/7

3,1/2 * (2,1/4 - 1,1/2 : 6)=
7/2*(9/4-3/2*1/6)=7/2*(9/4-1/4)=7/2*2=7
2009-12-07T18:44:28+01:00
4,5/9 + 2,1/3 * 4,1/2= 4,5/9 + 7/3*9/2= 4,5/9+ 10, 1/2= 4,10/18+ 10, 9/18= 14, 19/18= 15, 1/18

5,1/7 * 14/9 - 6 : 4,2/3= 36/7 * 14/9- 6:14/3= 8-1,2/7= 6,5/7


3,1/2 * (2,1/4 - 1,1/2 : 6)=7/2* (9/4- 3/2*1/6)= 7/2* (2,1/4-1/4)=
7/2*2=7