Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-08-29T02:22:27+02:00
Ponieważ nie dzielimy przez zero z Df wynika, że miejscami zerowymi funkcji mianownika są 1 i 2.
Df=R/(1,2)

f(x)=f₁(x)/f₂(x)=(x²+bx+c)/(x²+cx+b)
f₁ = x²+bx+c
f₂ = x²+cx+b
f₂(1) =0 , f₂(2) =0

1 + c +b =0
4 + 2c +b =0
c= -1-b
4-2-2b+b=0
2-b=0
b=2
c=-3
(x²+bx+c)/(x²+cx+b) =0 ←→ x²+bx+c =0
x²+2x-3 =0
delta = 4+12=16
√delta = 4
x₁ = (-2-4)/2 = -3
x₂ = (-2+4)/2 = 1 - sprzeczne z zał.

Miejscem zerowym funkcji f(x) jest -3.