Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T18:35:08+01:00
Bardzo wąskie rurki, których średnica jest rzędu 1 milimetra lub mniejsza, nazywamy włoskowatymi lub kapilarnymi (od łacińskiego słowa capillus - włos). Jeśli taką rurkę zanurzymy w cieczy, która ją zwilża (na przykład rurkę szklaną w wodzie), to tworzy się menisk wklęsły. Powstaje wtedy ciśnienie powierzchniowe, które powoduje podnoszenie się cieczy powyżej powierzchni swobodnej cieczy w danym naczyniu (rysunek z lewej). Im mniejsza jest średnica naczynia tym wysokość na jaką podnosi się woda jest większa.""Spoiwem wiążącym ze sobą cząsteczki, z których zbudowana jest materia są siły międzycząsteczkowe. Mają one naturę elektromagnetyczną, a ich podstawową cechą jest to, że ich oddziaływanie jest znaczące tylko na bardzo niewielkich odległościach, porównywalnych z wymiarami cząsteczek (to jest rzędu 10-10 m ). Siły oddziaływania międzycząsteczkowego wystepują w dwóch postaciach : jako siły przyciągania Fp i siły odpychania Fo.
Oddziaływania te prowadzą do szeregu tzw zjawisk cząsteczkowych, z których najbardziej znane to zjawiska dyfuzji, osmozy, włoskowatości, napięcia powierzchniowego."
9 4 9
2009-12-07T18:36:42+01:00
Zachodzi w cienkich rurkach lub szczelinach częściowo zanurzonych w cieczy.Wywoływana jest współdziałaniem napięć powierzchniowych występujących na powierzchniach zetknięcia cieczy z powietrzem, cieczy ze ścianką naczynia i ściankami naczynia z powietrzem.Dzięki włoskowatości zachodzi wsiąkanie cieczy w ciała porowate, przewodzenie wody, soków w roślinach jak i również podnoszenie się wody w porach skał ponad zwierciadło wód gruntowych.
6 4 6