Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-08-29T02:04:37+02:00
F(x)=x²+bx+2
Wykresem tej funkcji jest parabola z ramionami skierowanymi do góry ponieważ a>0, oraz o wierzchołku w punkcie o współrzędnych (-b/2a , -delta/4a). Czyli najmniejsza wartość funkcji wyrazona jest wzorem q= -delta/4a.
delta=b²-4ac
delta=b²-8
q= -delta/4a
q=(-b²+8)/4
Ponieważ najmniejsza wartość funkcji > -3 → q> -3
(-b²+8)/4 > -3 /*4
-b²+8 > -12 /-8
-b² > -20
b² < 20 → -√20< b <√20
√20 ≈ 4,47 → b = 4 , ponieważ b całkowita