Pomużcie mi w matmie Proszę ;* Proszę o szybką odpowiedź ! <33
Polecenia ;
Z prostokątnego arkusza kartonu o wybiarach 20 x 10 odcinamy w rogach cztery jednakowe kwadraty o boku x i składamy pudełko.
a) Zapisz w postaci sumy algebraicznej wzór na objętośc pudełka.
b) Oblicz tę objętośc dla x=2 i dla x=4
c) Oblicz wartośc otrzymanej sumy algebraicznej dla x=5. Zainterpretuj wynik.
4/85
zapisz w jak najprostrzej postaci
(x+4)+(2x-6) =
-(2y+3x)_(-4y+2x+1)=
-(x-2xy)-(4x+xy)+(xy-x)=
(x do 2 +2x+1)-(x do 2-4x+3)=

1

Odpowiedzi

2009-12-07T18:40:58+01:00
Nie wiem czy będzie dobrze ale chyba dobrze myślę :

a) V - objętość
V=x * x * x = x³

b)
x=2
V= 2 * 2 * 2 = 2³ = 8

x=4
V= 4 * 4 * 4 = 4³ = 64

c)
Nie wiem o co tu chodzi za bardzo

x=5
V= 5³=125

Zadanie4/85

Tego nie wiem