Zad 153.
1. proces zmiany pary wodnej w atmosferze w kropelki wody - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (11 liter)
2. linie jednakowej temperatury na mapie - _ _ _ _ _ _ _ _ (8 liter)
3. stały wiatr wiejący przy powierzchni ziemi od zwrotnikowego pasa wysokiego ciśnienia ku niżom równikowym - _ _ _ _ _ (5 liter)
4. linie jednakowego ciśnienia na mapie - _ _ _ _ _ _ _ (7 liter)
8. przyrząd do pomiaru prędkości wiatru - _ _ _ _ _ _ _ _ _ (9 liter)
10. zespół zjawisk związanych z przekroczeniem mas powietrza przez barierę górską, najbardziej charakterystyczny elementem jest silny, suchy i ciepły wiatr wiejący z gór ku dolinom - _ _ _ (3 litery)
11. ogromne zbiorowisko bardzo drobnych kropelek wody w atmosferze - _ _ _ _ _ _ (6 liter)
12 . kryształki lodu osadzające się na powierzchni terenu i przedmiotach znajudujących się na niej - _ _ _ _ _ (5 liter)

1

Odpowiedzi

2009-08-29T14:24:02+02:00
1. kondensacja
2. izotermy
3. pasat
4. izobary
8. anemometr
10. fen
11. mżawka
12. szron
3 4 3