1. obwód pewnego wielokąta foremnego to 72 cm, a suma miar jego kątów wewnętrznych jest równa 1800 stopni. Jaką długość ma bok tego wielokąta
a. 6 cm
b. 7,2 cm
c. 12 cm
d. 14,4 cm
2. suma miar kątów wewnętrznych 45-kąta jest równa
a. 4 050 stopni
b. 7 740 stopni
c. 8 100 stopni
d. 15 480 stopni
3. W wielokącie wypukłym jest 27 wszystkich przekątnych . Wielokątem tym jest
a. 6-kąt
b. 9-kąt
c. 12-kąt
d. 15-kąt
4. suma miar kątów wewnętrznych wielokąta jest równa 17 640 stopni. Wielokątem tym jest
a. 96-kąt
b. 98-kąt
c. 100-kąt
d.200-kat
5. wszystkich przekątnych w 20- kącie wypukłym jest
a. 680
b. 510
c. 340
d. 170

1

Odpowiedzi

2009-12-07T23:34:40+01:00