1 Ile gramów kwasu octowego znajduje się w 1 kg 6-procentowegoroztworu?
2.Napisz równanie reakcji kwasu octowego z tlenkiem wapnia. Podaj nazwę produktu reakcji
3.Napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej octanu magnezu
4 - // - metalu z kwasem karboksylowym, wiedząc że jednym z produktów jest octan żelaza(II).
5.Napisz równania reakcji otrzymywania mrówczanu magnezu trzema sposobami.

1

Odpowiedzi

2012-09-14T20:28:26+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

 Cp=6 %
 mr=1kg=1000g
 ms=Cp*mr/100%
 ms=6%*1000g/100%
 ms = 60g 

 2)

 CaO + 2CH₃COOH ---> (CH₃COO)₂Ca + H₂O  octan wapnia
 
 3)

 (CH3COO)₂Mg ---> 2CH₃COO⁻ + Mg²⁺

 4)

 Fe + 2CH₃COOH ---> (CH₃COO)₂Fe + H₂

 5)

 Mg + 2HCOOH ---> (HCOO)₂Mg + H2
 MgO + 2HCOOH ---> (HCOO)₂Mg + H₂O
 Mg(OH)₂ + 2HCOOH ---> (HCOO)₂Mg + 2H₂O