Odpowiedzi

2009-12-07T18:46:07+01:00
Według mnie dobrze postąpiła,gdyż państwo stało się wieksze,grożniejsze,liczyło się z Europie.Podjęto walkę z Zakonem KrzyżackimOba człony Rzeczypospolitej zobowiązały się prowadzić wspólną politykę obronną i zagraniczną
Zachowano odrębne urzędy centralne, tytuły i dostojeństwa z zakresem kompetencji identycznym w obu krajach
Wprowadzono identyczną monetę, bitą osobno w każdym państw
Zachowano odrębne wojsko polskie i litewskie
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:14:07+01:00
Jest wiele argumentów przemawiających za i przeciw Unii Lubelskiej. Jednak według mnie więcej jest tych ostatnich. Coprawda zostało zachamowane zagrożenie ze wschodu, zwiększyła się tolerancja, przyłączono nowe ziemie... jednak przywileje polskiej szlachty przeszły częściowo na litewską, zacofanie Litwy było związane z częsciowym rozproszneiem się ekonomicznego dorobku Polski, zwiększyła się emigracja w celach zarobkowych i umocnił podział społeczny. Zwiększył się ucick chłopów. Zwiększenie powierzchni kraju było równoznaczne ze zwiększeniem militarnego zabezpieczenia granic, co także wymagało dodatkowych środków finansowych.

Mam nadzieję, że pomogłam trochę ;]