1 połącz

1 euklides
2 ptolemusz
3 archimedes
4 herodot
5 tukidydes
6 pitagoras


a autor dziejów
b opracował podrecznik do matematyki "elementy"
c napisał "wojnę peloponeska"
d jest autorem słynnego twierdzenia matematycznego
e opracował mape świata
f wynalazł śrubę wodną

2zaznacz zdania fałszywe

1 najwybitniejszym historykiem starożytności był klaudiusz ptoleusz
2 swoje poglądy sokrates głosił na ulicach podczas rozmów z przechodniami
3 herodot jako pierwszy opracował mapę swiata
4 dzięki machinom wojennym skonstuowanym przez archimedesa sakuzy przez długi czas broniły się przed atakami rzymian
5 platon załorzył w atenach szkołę filozoficzna nazywaną akademią

błagam to na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T18:49:24+01:00
1. - b
2.-e
3.-f
4.-a
5. -c
6.-d1. fałsz
2.prawda
3.prawda
4.pradwa
5.fałsz