Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:11:04+01:00
Profil hipsometryczny terenu-wykres w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich ,będących obrazem topograficznej powierzchni Ziemi.

Sposób wykonywania profilu
-wykreślamy na mapie linię profilu łączącą dwa punkty
-do linii profilu przykładamy pasek papieru i przenosimy na niego punkty przecięcia się linii profilu z poziomicami ,odpowiednio opisujących ich wartość
-w postaci charakterystycznych wygięć zaznaczamy na pasku przewyższania i obniżania oraz inne elementy topograficzne np.sieć rzeczną
-rysujemy układ współrzędnych ;oś rzędnych (y)opisujemy jako wysokości nad poziomem morza ,oś odciętych (x) -jako odległość krańcowych punktów profilu
-z paska papieru przenosimy punkty z wysokościami na oś odciętych
-przez przeniesione punkty profilu wystawiamy prostopadle rzędne i zaznaczamy ich koniec według opisanych wartości poziomic i pionowej skali profilu
-zaznaczone punkty łączymy linią krzywą .

W profilu skala odległości jest zwykle taka sama jak skala mapy,natomiast skala pionowa jest zwykle przewyższona kilka razy (na obszarach nizinnych nawet dziesięciokrotnie)

Interpretacja profilu-polega na odnalezieniu na mapie linii profilu;np.elementów topograficznych-droga ,jezioro
form ukształtowania-lina ,wąwóz ,szczyt
i wpisywaniu ich we właściwym miejscu na profilu

Odnajdywanie i zaznaczanie elementów topograficznych i form rzeżby terenu odbywa się na podstawie;
-określenia odległości od punktów krańcowych A i B
-rozpoznawania przedstawionej na mapie rzezby po kształcie profilu np.rzeka zawsze płynie w dolinie
-odczytywanie wysokości n.p.m.


wiadomości VADEMECUM MATURA 2009 GEOGRAFIA
8 3 8