Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000 zł kupując akcje firmy X i Y . Po roku iwestycji ta przyniosła 10% zysku przy czym wartość aukcji firmy X wzrosła o 20%, a wartość akcji firmy Yo 20% spadła. Ile pieniędzy ulokowała pani helena w akcjach firmy Y?

1

Odpowiedzi

2009-12-07T18:53:15+01:00
Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000 zł kupując akcje firmy X i Y . Po roku iwestycji ta przyniosła 10% zysku przy czym wartość aukcji firmy X wzrosła o 20%, a wartość akcji firmy Yo 20% spadła. Ile pieniędzy ulokowała pani helena w akcjach firmy Y?

x+y=1000
1.2x+ 0.8y= 1100

x=1000-y
1.2(1000-y)+ 0.8y= 1100
1200- 1.2y+0.8y=1100
-0.4y= -100
0.4y=100
y=250zl
27 3 27