Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T19:00:03+01:00
. Daty zmagań wojennych– rozpoczęcie i zakończenie.
-Przejęcie przez Niemcy Polskę
Rozpoczęcie: 1 wrzesień 1939
Zakończenie: początek października;
-Bitwa Niemiec z Francją
R:10 czerwca 1940r.
Z: 22 czerwca 1940r.
-„Bitwa o Anglię”
R: 5 sierpnia 1940r.
Z: lipiec 1940r.
-Wojna Niemiec z ZSRR
R: 22 czerwca 1941r.
Z: koniec 1941r.
-Zagłada getta w Warszawie
R: 19 kwietnia 1943r.
Z: 17 maja 1943r.
-Zdobycie przez II Korpus Polski Monte Cassino
R: 11 maja 1944r.
Z: 18 maja 1944r.
-Powstanie Warszawskie
R: 1 sierpnia 1944r.
Z: 2 października 1944r
-Wyzwolenie Polski przez I Armię Wojska Polskiego i Armię Czerwoną
R: styczeń 1944r.
Z: kwiecień 1945r.
Zdobycie Berlina
R: kwiecień 1945r.
Z: 2 maja 1945r.
Wojna japońsko– amerykańska
R: 7 grudnia 1941r.
Z: 2 września 1945r.
2. Przełomowe bitwy– klęska z Niemcami i bitwy na Pacyfiku.
-Amerykańsko– japońskie walki na Pacyfiku
7 grudnia 1941r. japońskie samoloty zaatakowały amerykańską flotę, stacjonującą na Hawajach. Amerykanie zaskoczeni atakiem Japończyków ponieśli duże straty, zniszczona została większość samolotów, a także kilka okrętów zostało zatopionych.
Pierwsza połowa 1942 roku to pasmo sukcesów Armii Japońskiej. Pod ich władanie weszła większa część wschodniego Pacyfiku oraz wyspy tam się znajdujące, np. Singapur, Birma, Syjam i Filipiny.
W czerwcu 1942r. Japończycy mieli już pod swoim władaniem 3 mln 380 tys. km. W tym samym miesiącu ich ofensywa została zahamowana. Amerykanie zaczęli odnosić zwycięstwa w kolejnych bitwach, a od 1943r. Japończycy mogli się tylko bronić. Amerykanie zaś stosując technikę „żabiego skoku” zajmowali kolejne wyspy i zbliżali się do wschodnich wybrzeży Japonii. W październiku 1944 roku Japończycy podjęli ostatnią próbę odwrócenia losów wojny. W największej bitwie morskiej na Pacyfiku, u wybrzeży Leyte, ponieśli jednak druzgocącą klęskę.
Ostateczny cios Japonii Ameryka zadała zrzucając dwie bomby atomowe na dwa duże miasta: Na Hiroszimę(6 sierpnia 1945r.) i na Nagasaki(9 sierpnia 1945r.).
2 września na pancerniku „Missouri” amerykański generał Douglas MacArthur przyjął akt kapitulacji Japonii.

-Klęska Polski z Niemcami
1 września 1939roku salwa z krążownika „Schleswing Holstein” rozpoczął się atak na Polskę. Jednocześnie z zachodu, południa i północy granice II Rzeczpospolitej przekroczyły niemieckie wojska lądowe. Od pierwszych dni Niemcy miały przewagę. Ich jednostki pancerne przełamywały kolejne punkty polskiej obrony.
Najcięższe walki żołnierze polscy stoczyli w obronie Westerplatte, Modlina, Mławy, Wizna, Kutna, Tomaszowa Lubelskiego oraz nad Bzurą.
28 września po bohaterskiej obronie skapitulowała Warszawa. Najdłużej bronili się polscy żołnierze na Helu, przez okres prawie dwóch miesięcy, wtedy polskie oddziały złożyły broń i rozpoczął się pięcioletni okres okupacji.
3. Wybitni dowódcy.
Wybitni dowódcy to:
-Władysław Anders, w czasie kampanii wrześniowej walczył z wojskami niemieckimi i radzieckimi. Dowódca Armii Polskiej w ZSRR, później dowodził II Korpusem Polski we Włoszech.
-Władysław Sikorski, w 1939r. Po klęsce wrześniowej stanął na czele polskiego rządu na obczyźnie.
-Gen. Michał Karaszewicz– Tokrzewski, walczył w wojnie obronnej 1939. Jeden z głównych twórców konspiracji w pierwszym okresie okupacji.
-Gen. Stefan Rowecki – „Grot”, W kampanii wrześniowej dowodził Brygadą Pancerno– Motorową. Od 1940r Komendant Główny ZWZ AK.
-Gen. Heinz von Guderian, Jeden z organizatorów niemieckich sił pancernych.
-Zygmunt Berling, dowódca I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, następnie dowódca I Armii Wojska Polskiego.
-Dwight Eisenhower, amerykański generał i polityk. W latach 1942– 1945 dowódca wojsk alianckich w Europie.
-Gieorgij Żukow, marszałek radziecki. Dowodził najważniejszymi operacjami wojennymi na froncie wschodnim, m. in. Zdobyciem Berlina.
-Gen. Douglas MacArthur, Dowódca amerykańskich sił zbrojnych na Dalekim Wschodzie. Przyjął kapitulację Japonii.
4. Bilans strat– ludobójstwo.
W II wojnie światowej wzięło udział 61 państw; zmobilizowano ponad 110 mln żołnierzy(m.in. w okresie największej mobilizacji armia ZSRR liczyła 12,5 mln, USA 12,3 mln, III Rzeszy 10,2 mln, Japonii 10,2 mln, Wielkiej Brytanii 5,1 mln, Francji 5 mln, Chin 5 mln, Włoch 3,7 mln.).Zginęło lub zaginęło 55 mln ludzi, 35 mln zostało rannych; łączne wydatki na prowadzenie wojny wyniosły 1,166 biliona dolarów.
Straty
Żołnierze Cywile Razem
ZSRR 13,6 mln 7 mln 20,6 mln
Polska 0,3 mln 5,7 mln 6 mln
Niemcy 4,7 mln 0,5 mln 5,2 mln
Japonia 1,2 mln 0,6 mln 1,8 mln
Jugosławia 0,4 mln 1,2 mln 1,6 mln
Francja 0,3 mln 0,5 mln 0,8 mln
Wielka Brytania 0,3 mln 0,1 mln 0,4 mln
USA 0,2 mln - 0,2 mln
STRATY na 1000 mieszkańców
Polska 227000
ZSRR 116000
Jugosławia 108000
Francja 150005. Technika na usługach wojennych.
XX wiek na niespotykaną skalę zaangażował zdobycze ludzkiego rozumu w służbę wojny. Na wojnie pojawiły się czołgi, powietrzem zawładnęły samoloty, osiągające niebywałe dotąd prędkości. Bombowce, zwane superfortecami, zdolne były przenosić wiele ton bomb na bardzo duże odległości. Jednym z największym wynalazków II wojny światowej była zupełnie nowa broń: niemieckie rakiety V– 1 i V– 2 oraz radzieckie „Katiusze”. Niezwykle ważnym wynalazkiem stał się radar, dzięki któremu można było określić trasy lotów niemieckich samolotów. Odegrał on ważną rolę w „bitwie o Anglię”.
Jednak największym wynalazkiem II wojny światowej było wyprodukowanie przez amerykanów broni masowego rażenia (bomba atomowa), której skutki było widać po zrzuceniu jej na dwa japońskie miasta.
5 3 5
2009-12-07T19:07:05+01:00
II wojna światowa miała tragiczne skutki dla obywateli państw biorących udział w wojnie. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły łącznie prawie 33 miliony ludzi. Wojna doprowadziła do dużego zniszczenia w miastach o dużym znaczeniu strategicznym, takich jak Warszawa, Stalingrad, Cherbourg, Drezno, Tokio czy Berlin, a także tragicznych dla Japończyków wybuchów dwóch bomb atomowych (w Hiroshimie i Nagasaki), wskutek czego bezpośrednio zginęło nie mniej niż 150 tys. osób a kilkadziesiąt tysięcy zostało ciężko rannych (co doprowadziło znaczną ich część do szybkiej śmierci), a dalsze zgony nastąpiły wskutek promieniowania. Znana jest także zbrodnicza działalność hitlerowców zakładających obozy koncentracyjne, będące narzędziem ludobójstwa podbitych narodów.
Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, i Józef Stalin na konferencji w Jałcie w 1945 roku.

Wskutek wojny z powodu zniszczeń i strat materialnych pozycję na arenie międzynarodowej straciły Wielka Brytania, Japonia, Niemcy i Francja. Od teraz los Europy zależał w głównej mierze od USA i ZSRR. Po konferencji w Jałcie w lutym 1945 roku nastąpił polityczny podział Europy na blok zachodni i blok wschodni (początek zimnej wojny). Na zebraniu Wielkiej Trójki potwierdzającym spotkanie w Teheranie ustalono, że terytoria, zdobyte przez Armię Czerwoną znajdą się w strefie wpływów ZSRR, a te wyzwolone przez aliantów zachodnich – w strefie wpływów państw zachodnich. W ten sposób Polska i pozostałe kraje Europy środkowo-wschodniej stały się zależne od ZSRR, natomiast Grecja, Włochy, Francja i Benelux, a po kilku latach także cała Austria – w bloku zachodnim. Jugosławia i Albania opanowane po wycofaniu się Niemców i Włochów przez armię partyzantów Josipa Broz Tito pozostały po wojnie od ZSRR zasadniczo niezależne, choć oba te kraje poszły w następnych latach drogą komunistyczną.

Alianci podjęli działania mające na celu zapobiec powstawaniu konfliktów na arenie międzynarodowej. Powołana została (w miejsce Ligi Narodów) Organizacja Narodów Zjednoczonych mająca przeciwstawiać się przejawom łamania praw człowieka. Państwa należące do ONZ zobowiązały się nie dopuszczać do władzy partii o poglądach neonazistowskich, a nawet je delegalizować. Zakazano propagowania symboli swastyki. Zajęto się także sprawą okaleczonego przez holokaust narodu żydowskiego, co doprowadziło do stworzenia państwa Izrael, na terytorium Palestyny.
Podział administracyjny okupowanych Niemiec w latach 1945-1949.

Ustalono także:

* Niemcy i Austria zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne: brytyjską, francuską, amerykańską (gdzie w 1946 w Norymberdze odbyły się procesy norymberskie skazujące zbrodniarzy wojennych) i radziecką. Według takiej samej zasady podzielono Berlin i Wiedeń. USA dodatkowo przejęły kontrolę nad miastami Bremą i Bremerhaven w strefie brytyjskiej.
* Włoska Republika Socjalna została rozwiązana. Nowe władze tymczasowe Włoch zgodziły się na przekazanie włoskiej części Dalmacji Jugosławii oraz Dodekanezu Grecji. Anektowana wcześniej Albania stała się ponownie niepodległym państwem.
* Znacznie zmieniono granice państw w radzieckiej strefie wpływów. Zachodnia granica Polski miała przebiegać wzdłuż biegu rzek Odry i Nysy Łużyckiej, południowa naturalnymi granicami w Sudetach i dalej na wschód według stanu z 1938 r., wschodnia rzeką Bug i wzdłuż tzw. linii Curzona oraz północna na północnych Mazurach. Polacy zyskali także miasto Gdańsk kontrolowane przed wojną przez Ligę Narodów. Czechosłowacja, ponownie oficjalnie niepodległa, odzyskała Ruś Zakarpacką od Węgier, ale odstąpiła ją ZSRR. Węgry utraciły również Siedmiogród na rzecz Rumunii. Ta zaś utraciła Besarabię na rzecz ZSRR. Na Bułgarię wielkie mocarstwa nałożyły sankcje gospodarcze za przyłączenie Dobrudży kosztem Rumunii w 1940 r. i odcięcie jej dostępu do morza.
* Na Dalekim Wschodzie Japonia, okupowana przez USA do 1952, straciła, oprócz zdobytych od Amerykanów archipelagów, wszystkie swoje zamorskie terytoria, począwszy od Tajwanu, Hajnanu, Mandżurii i wschodnich Chin na rzecz Republiki Chińskiej, Sachalinu i Kuryli na rzecz ZSRR, Azję Południowo-Wschodnią na rzecz Wielkiej Brytanii i Francji, kończąc na stracie Korei. Cesarz Hirohito musiał zrzec się statutu boga, w 1946 roku uchwalono konstytucję zmieniającą diametralnie ustrój kraju. Zbrodniarze wojenni zostali skazani w Międzynarodowym Trybunale Wojskowym dla Dalekiego Wschodu w Tokio w 1948 roku. Wojna stworzyła sprzyjające warunku do uzyskania niepodległości przez DRW (1945), Filipiny (1946) i Birmę (1948).
* W Afryce Północnej Libia i Somalia, dawne posiadłości włoskie, dostały się pod okupację aliantów zachodnich (w 1951 r. Libia ogłosiła niepodległość, a w 1950 r. Somalia znalazła się pod władzą ONZ). W 1941 r. niepodległość odzyskała Abisynia (od 1936 włoska). Na Bliskim Wschodzie okazję do ogłoszenia niezależności zyskała Syria (1946).