Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T19:12:13+01:00
Dziennikarz:Cieszymy się , że znalazł Pan czas na spotkanie , które-mamy nadzieję- sprawi , że nasi widzowie lepiej Pana poznają .Proszę przedstawić swoją rodzinę.
Jan Kochanowski:Moimi rodzicami są Piotr , Sędzia i Anna uczodząca za osobę dowcipną .
D:Studziował Pan różne języki .Jakie?
J.K.:Uczyłem się łaciny , greki, hebrajskiego .
D: Kiedy i gdzie? powstały Pańskie pierwsze utwory ?
J.K:W Padwie w latach 1552-1559 napisałem swoje pierwsze dzieło .
D: Wiele Pan podróżował i zwiedzał. Proszę wymienić niektóre z tych miejsc.
J.K: Byłem w Padwie, Neapolu ,Rzymie ,Francji .
D:Ponoć uczestniczył Pan aktywnie w życiu politycznym.
J.K.: W 1562r. zostałem sekretarzem króla Zygmunta Augusta i brałem udział w obradach i zjazdach elekcyjnych , dostałem też tytuł wojewody.
D:Dziękuję Panu zarozmowę.
J.K.: Również dziękuję .
1 5 1
2009-12-07T19:21:00+01:00
Dziennikarz:
W którym roku zapisał się Pan do akademii? I co studiował?
Jan Kochanowski:
Zapisałem się w roku 1544. Studiowałem łacinę, grekę, hebrajski, słuchałem także wykładów z filozofii.
D.:
W którym roku wyjechał Pan po raz pierwszy do Królewca?
J.K.:
Na przełomie 1551-1552 wyjechałem po raz pierwszy do Królewca.
D.:
Jaki był cel wyjazdu do Padwy?
J.K.:
Chciałam studiować na tamtejszym uniwersytecie.
D.:
W którym roku przeniósł się Pan do Czrnolasu?
J.K.:
W 1570 roku.
D.:
Dziękuje za rozmowę.
1 5 1