Odpowiedzi

2009-12-08T12:23:31+01:00
1) Osmoza - przenikanie cząsteczek wody przez błonę półprzepuszczalną z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu związków osmotycznie czynnych; szczególny przypadek dyfuzji. Proces ten następuje aż do momentu wyrównania stężeń. Błoną o charakterze półprzepuszczalnym są błony biologiczne, np. plazmolemma, tonoplast. Efektem osmozy może być plazmoliza, deplazmoliza.
3 3 3