Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T19:10:27+01:00
ZESPÓŁ PATAU'A (trisomia chromosomu 13) - pojawia się raz na 5000 urodzeń (u obydwu płci). Do symptomów tej choroby zaliczamy: silne upośledzenie umysłowe, rozszczepienie wargi i podniebienia, niedorozwój oczu i zwiększoną liczbę palców.
Prawdopodobieństwo urodzenia chorego na ten syndrom dziecka wyraźnie rośnie u kobiet z wiekiem. Tylko 10-15% dzieci z zespołem Patau'a dożywa pierwszego roku życia. Podobnie jak u chorych na zespoły: Downa i Edwardsa, komórki osobników dotkniętych syndromem Patau'a zawierają 47 chromosomów.

ZESPÓŁ TURNERA (monosomia chromosomu X) - ludzie z tym syndromem mają w komórkach tylko 45 chromosomów (brak drugiego chromosomu płciowego). Są to zawsze osobniki płci żeńskiej (z tą chorobą rodzi się jedna na 2500 dziewczynek). Do objawów zespołu Turnera zaliczamy: niski wzrost, krępą budowę ciała, niedorozwój jajników i związaną z tym bezpłodność.

ZESPÓŁ EDWARDSA (trisomia chromosomu 18) - występuje raz na 8000 żywych urodzeń (u obydwu płci). Jego objawami są: mała czaszka, głębokie upośledzenie umysłowe oraz deformacje szkieletu, nerek, serca i narządów płciowych.
Prawdopodobieństwo urodzenia chorego na ten syndrom dziecka wyraźnie rośnie u kobiet z wiekiem. Tylko 10% dzieci z zespołem Edwardsa dożywa pierwszego roku życia.