W trójkącie ABC boki AC i BC mają taką samą długość. Na półprostej BC poza bokiem BC zaznaczono punkt D tak, że prosta przechodząca przez punkt D i prostopadła do boku AB przecina się z bokiem AC w punkcie E. Udowodnij, że trójkąt CDE jest równoramienny.

2

Odpowiedzi

2009-09-01T23:04:44+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Kąt ACD jest kątem zewnętrznym trójkąta ABC ( więc ma miarę równą sumie miar kątów wewnętrznych do niego nie przyległych.
kąt ACD = α + α = 2α
kąt AEF = 90⁰ − α
kąt CED = kąt AEF = 90⁰ − α −−− ( bo są kątami wierzchołkowymi)
kąt EDC = 180⁰ −( 90⁰ − α +2α) = 180⁰ −90⁰ −α = 90⁰ − α
kąty CED = EDC = 90⁰ −α
zatem trójkąt CDE −−− jest równoramiennym

pozd.
8 5 8
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-02T01:20:42+02:00
Korzystajac z twierdzenia
o prostych rownoleglych przecietych 3-cia
prosta wiadac ze katy przypodstawne
trojkata EDC sa rowne polowie
kata ACB.
Rownosc katow determinuje troj. rownoramienny.

Pozdrawiam Hans

PS.

Poprzednie rozwiazenie bylo nie zgodne z trescia

Hans
11 1 11