Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:45:45+01:00
Nie wiem czy dokładnie o to Ci chodziło, bo napisałeś to trochę chaotycznie ale na szybkiego napisałem takie coś:

Program xy;
Uses crt;
label wr,ok,en;
var x,y:integer;

Begin
clrscr;
Write('Podaj x: ');
readln(x);
if x > 86 then goto wr;
Write('Podaj y: ');
readln(y);
if y < 26 then goto wr else goto ok;
clrscr;
wr:
writeln('Podales zly paramert, zamykanie aplikacji... nacisnij enter');
goto en;
ok:
gotoxy(x,y);
write('+');
readln;
en:
end.


Jeżeli nie o to Ci chodziło to napisz mi na PM dokładniejszy opis aplikacji i zobaczymy co da się z tym zrobić.