Przekątne podzieliły czworokąt na cztery części których pola wynoszą odpowiednio a, b, c, d jak na rysunku. Znajdź związek między tymi polami.<br /><br />
<br /><br />
Rysunek jest w załączniku w zadaniu 28<br /><br />
<br /><br />

1

Odpowiedzi

2009-09-01T17:25:09+02:00
Jedynie co mi przychodzi do głowy to że związek między tymi polami to że oblicza się je z trójkątów prostokątnych.
1 4 1