Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T19:35:24+01:00
Typy reakcji chemicznych

1. Reakcje syntezy

Synteza jest reakcją, w której z dwu lub więcej substancji prostszych powstaje jedna substancja złożona o odmiennych właściwościach chemicznych i fizycznych.

A + B ---> AB
2H2+ O2 >2H2O

2. Reakcje analizy

Analiza (rozkład) jest reakcją, w której z jednej substancji złożonej powstają dwie lub kilka substancji prostszych , różniących się od substratu właściwościami fizycznymi i chemicznymi.
AB ---> A + B
2FeO > 2Fe + O2

3. Reakcje wymiany

- wymiana pojedyncza (reakcja wypierania) jest reakcją, w której z jednego związku chemicznego i jednego pierwiastka powstaje inny związek chemiczny i inny, mniej aktywny pierwiastek
A + BC ---> AC + B
2Fe + 2H3PO4 > 2FePO4 + 3H2

- wymiana podwójna jest reakcją, w której biorą udział dwa związki chemiczne i jako produkty powstają nowe dwa związki

AB + CD ---> AD + BC
3FeO + 6HNO3> 3Fe(NO3)3 +3 H2O
2 5 2