1) W roku akademickim 1990/1991 w Polsce kobiety stanowiły 50,2% liczby wszystkich studiujących, a w roku akademickim 1999/2000 odsetek kobiet wzrósł do 56,9%. Od roku akademickiego 1990/1991 do roku 1999/2000 liczba studiujących osób wzrosła o 254,6%. Oblicz, o ile procent, od roku akademickiego 1990/1991 do roku 1999/2000, wzrosła liczba studiujących kobiet. Wynik zaokrąglij do pierwszego miejsca po przecinku.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-01T21:19:18+02:00
X- liczba studentów w latach 1990/1991
x + 2,546x= 3,546x -liczba studentów w latach 1999/2000
0,502x- odsetek kobiet na studiach w latach 1990/1991
3,546x* 56,9%= 2,017674- odsetek kobiet na studiach w latach 1999/2000

0,502x =100%
2,017674x= y%

(100/y)=(0,502/2,017674)

201,7674= 0,502y /:0,502

y≈ 401,9
401,9- 100= 301,9

Odp: Z lat 1990/1991 na lata 1999/2000 liczba studiujących kobiet wzrosła o 301,9%.