Głos rozchodzi się z prędkością 330m/s. Lew B znajduje się między lwami A i C, a jego odległości od lwa A stanowi 33⅓% odległośc między lwami A i C. Lew A wydał głos, po usłyszeniu tego lew C odpowiedział. Odpowiedź tę usłyszał lew B po 7,5s od wydania głosu przez lwa A. Jaka jest odległośc między lwami A i B?

1

Odpowiedzi

2009-12-07T19:19:51+01:00
Przyjmijmy że odległość A od C to x. A do B to 1/3x, więc B do C to 2/3x.

Dźwięk przebył odległość od A do C, a następnie od C do B, czyli droga :

x+2/3x = 5/3x

wzór na prędkość

v=s/t

s = v*t

5/3x = 330*7,5

x = 2475*3/5 = 1485m
1 5 1