Nie za bardzo chce mi się to rozwiązywać wiec dodaje to zadanie.

Zamień na hektary
1.20 000 m2
2.18 000 m2
3.500 m2
4.700 m2
5.100m2
6.10 km2
7.0,5 km2
8.1 km2 i 1500 m2
9.150 a (arów)
10.35 a
11.2 ha i10a
12.250 a
13.2 km2
14.10 a
15.108 a
Zamień na cm2
1.2 m2
2.10 m2
3.2,4 m2
4.5 m2 500 cm2
5.3,75 m2
6.0,35 m2
7.0,005 m2
8.0,3 m2
9.1/4 m2

Pilnie na jutro. Proszę o szybkie wyniki ;)

3

Odpowiedzi

2009-09-02T13:17:31+02:00
1. 2 ha
2. 1,8 ha
3. 0,05 ha
4. 0,07 ha
5. 0,01 ha
6. 1000 ha
7. 50 ha
8. 100,15 ha
9. 1,5 ha
10. 0,35 ha
11. 2,1 ha
12. 2,5 ha
13. 200 ha
14. 0,1 ha
15. 1,08 ha

1. 20000 cm2
2. 100000 cm2
3. 24000 cm2
4. 50500 cm2
5. 37500 cm2
6. 3500 cm2
7. 5 cm2
8. 3000 cm2
9. 2500 cm2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-02T13:28:44+02:00
1. 20 000 m2 = 2 ha
2. 18 000 m2 = 1,8 ha
3. 500 m2 = 0,05 ha
4. 700 m2 = 0,07 ha
5. 100m2 = 0,01 ha
6. 10 km2 = 1000 ha
7. 0,5 km2 = 50 ha
8. 1 km2 i 1500 m2 = 100,15 ha
9. 150 a (arów) = 1,5 ha
10. 35 a = 0,35 ha
11. 2 ha i10a = 2,1 ha
12. 250 a = 2,5 ha
13. 2 km2 = 200 ha
14. 10 a = 0,1 ha
15. 108 a = 1,08 ha

1. 2 m2 = 20000 cm2
2. 10 m2 = 100000 cm2
3. 2,4 m2 = 24000 cm2
4. 5 m2 500 cm2 = 50500 cm2
5. 3,75 m2 = 37500 cm2
6. 0,35 m2 = 3500 cm2
7. 0,005 m2 = 50 cm2
8. 0,3 m2 = 3000 cm2
9. 1/4 m2 = 2500 cm2

pozd.
2009-09-02T15:10:57+02:00
Na hektary:
1. 20 000 m2 to 2 ha
2. 18 000 m2 to 1,8 ha
3. 500 m2 to 0,05 ha
4. 700 m2 to 0,07 ha
5. 100m2 to 0,01 ha
6. 10 km2 to 1000 ha
7. 0,5 km2 to 50 ha
8. 1 km2 i 1500 m2 to 100,15 ha
9. 150 a to 1,5 ha
10. 35 a to 0,35 ha
11. 2 ha i 10a to 2,1 ha
12. 250 a to 2,5 ha
13. 2 km2 to 200 ha
14. 10 a to 0,1 ha
15. 108 a to 1,08 ha
Na cm2:
1. 2 m2 to 20000 cm2
2. 10 m2 to 100000 cm2
3. 2,4 m2 to 24000 cm2
4. 5 m2 500 cm2 to 50500 cm2
5. 3,75 m2 to 37500 cm2
6. 0,35 m2 to 3500 cm2
7. 0,005 m2 to 5 cm2
8. 0,3 m2 to 3000 cm2
9. 1/4 m2 to 2500 cm2