Odpowiedzi

2009-12-07T19:28:05+01:00
Biosynteza białka, zachodzący w żywych komórkach organizmu proces powstawania białka uwarunkowany przez zapisaną w DNA (kwasy nukleinowe) informację genetyczną (gen).
Transkrypcja - synteza RNA na matrycy DNA
Translacja - Proces ma miejsce w jądrze komórkowym polega na przepisaniu informacji genetycznej z kwasu DNA na mRNA
Kodon- jest to trójka nukleotydów
Antykodon - trzy określone nukleotydy leżące obok siebie w jednej pętli tRNA ( transportującego RNA) antykodon umożliwia rozpoznanie przez określony tRNA kodonu w mRNA (informacyjnym RNA ) podczas translacji
ekson- element genu złożonego
odcinek genu kodujący sekwencję aminokwasów w cząsteczce białka
introny- część sekwencji genu, która nie koduje sekwencji polipeptydu, a jedynie rozdziela kodujące egzony. Introny powszechnie występują w genach organizmów eukariotycznych, natomiast u prokariotów niezwykle rzadko, jedynie w genach kodujących tRNA i rRNA.
pre mRNA- RNA będący bezpośrednim produktem transkrypcji, najczęściej zawierający niekodujące sekwencje nukleotydów.

Elementy niekodujące, introny, są usuwane w procesie dojrzewania (splicingu). Po wycięciu niekodujących sekwencji, dołączeniu guanylowej czapki na końcu 5' łańcucha i sekwencji poli-A na końcu 3' łańcucha powstanie właściwy mRNA biorący udział w translacji.
4 4 4