Odpowiedzi

2009-12-07T19:28:01+01:00
Wykopanie studni o głębokości 25m kosztuje 1100 zł
2009-12-07T19:30:38+01:00
8+11+14+17+20+23+26+29+32+35+38+41+44+47+50+53+56+59+62+65+68+71+74+77+80=1363
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T19:36:09+01:00
8zł+3zł=11zł
11zł+3zł=14zł
14zł+3zł=17zł
17zł+3zł=20zł
20zł+3zł=23zł
23zł+3zł=26zł
26zł+3zł=29zł
29zł+3zł=32zł
32zł+3zł=35zł
35zł+3zł=38zł
38zł+3zł=41zł
41zł+3zł=44zł
44zł+3zł=47zł
47zł+3zł=50zł
50zł+3zł=53zł
53zł+3zł=56zł
56zł+3zł=59zł
59zł+3zł=62zł
62zł+3zł=65zł
65zł+3zł=68zł
68zł+3zł=71zł
71zł+3zł=74zł
74zł+3zł=77zł
77zł+3zł=80zł
8zł+11zł+14zł+17zł+20zł+23zł+26zł+29zł+32zł+35zł+38zł+41zł+44zł+47zł+50zł+53zł+56zł+59zł+62zł+65zł+68zł+71zł+74zł+77zł+80zł=1100zł