Religia !HELP!
To tak mam podane dwa zdania i mam wybrać jedno z nich i uzasadnić:
1) Jestem uczestnikiem przymierza Boga z ludźmi.
2) Jestem tym, który może jedynie mówić o uczestnictwie innych ludzi, w przymierzu Boga.

Wybierzcie któreś i mi pomużcie Błagam!
Tyllko powiedzcie które uzasadniacie;D

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T19:42:58+01:00
Jestem uczestnikiem przymierza Boga z ludźmi.
Jestem posłuszny woli Bożej wyrażonej w przykazaniach Bożych.
Bóg, z miłości do nas, jest inicjatorem więzi przymierza. Przez łaskawe obietnice i czyny zaprasza nas do jedności z Nim.
3 3 3
2009-12-07T19:55:15+01:00
Bóg zawarł Przymierze ze swoim ludem w Starym Testamencie przez Mojżesza (Stare Przymierze). Pan Jezus je udoskonalił oddając Siebie w Ofierze na krzyżu ?(Nowe Przymierze)
Bóg----------------------ludzie
pośrednik Jezus Chrystus
Skoro zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy również włączeni w przymierze z Bogiem. Miejscem wypełniania tego przymierza jest Kościół jako zjednoczenie chrześcijan, a jego zadaniem jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa -Zad 1
2 5 2