Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T18:42:11+01:00
Jerzy Czartoryski, jeden z najwybitniejszych polskich mężów stanu.

Piastował liczne i wysokie godności, a w latach 1804 – 1806 był ministrem spraw zagranicznych cesarstwa. Czartoryski stał niezmiennie na stanowisku zjednoczenia wszystkich ziem Rzeczpospolitej pod berłem króla polskiego, którym miałby być cesarz Rosji. Podczas kongresu wiedeńskiego w 1815 roku pełnił funkcję głównego doradcy Aleksandra I w sprawie polskiej i był w istocie twórcą Królestwa Polskiego, dla którego opracował projekt konstytucji. Gdy wybuchło powstanie, właśnie w osobie księcia widziano tego, który pokieruje polityką narodową. Już jednak w pierwszych tygodniach powstania usiłował on ograniczyć to wszystko, co mogłoby doprowadzić do ostatecznego zerwania konstytucyjnych związków między Królestwem Polskim a cesarstwem. Choć zdawał sobie sprawę z konieczności prowadzenia działań wojennych, nie liczył na sukcesy militarne, lecz nade wszystko na takie zmiany w układzie stosunków dyplomatycznych w Europie, które by pozwoliły na utrzymanie konstytucyjnego Królestwa Polskiego pod rządami jednego z członków dynastii panujących w którymś z krajów rozbiorowych.

Charakterystyka Czartoryskiego odzwierciedla rzeczywiste cechy księcia, którego Słowacki mimo wszelkich różnic w poglądach głęboko szanował, choć nie pomija rysów uważanych przez współczesnych za ujemne. Powtórzony tu znowu kalambur dotyczący nazwiska ukazuje naturę Czartoryskiego w sposób nader pochlebny. Słowacki zwraca także uwagę na szlachetny wygląd księcia Adama, którego profil przyrównano do rysów twarzy patrycjusza starożytnego Rzymu.

Myślę że pomogłam ;] Jeśli tak to czekam na Najkę ;]
1 5 1