Wpisz w odpowiednie miejsca skutki powstanie Chmielnickiego i wojny polsko-rosyjskiej w drugiej połowie XVII w. Kto odniósł korzyści, a kto straty?

Skutki:

a)zdobycie części ziem ukraińskich,
b)ruina kraju (ofiary i zniszczenia materialne),
c)utrata lewobrzeżnej Ukrainy z Kijowem,
d)zapoczątkowanie upadku Kozaczyzny zaporoskiej,ostatecznie zlikwidowanej na początku XVII w.,
e)zwiększenie ucisku pańszczyźnianego pod panowaniem rosyjskim.

Skutki powstania Chmielnickiego i wojny polsko-rosyjskiej w drugiej połowie XVII w. dla:

Rzeczypospolitej:............................
Rosji:...........................................
ludności Ukrainy:................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:21:49+01:00
Rzeczypospolitej: a, b
Rosji: a,
ludności Ukrainy: b, c, e, d

Tak mi się przynajmniej wydaję, niektóre punkty są problematyczne ;d