Zad.1 Która liczba spełnia równianie 3(x+0,6)=13,8?
A.1,4 B.4,3 C.3,8 D.4

Zad.2 Jadzia ma o 4,80 zł więcej niż Iza, a razem mają 34,20 zł.Ile pieniędzy ma Iza? Odpowiedz na pytania uzyskasz,rozwiazując równanie:
A.(x+4,80):2=34,20 B.(x-4,80):2=34,20 C. 2x+4,80=34,20
D.x+4,80=34,20

Zad.3. 5% pewnej liczby jest o 12 mniejsze od 35% tej liczby.Jaka to liczba?
A.4 B.-40 C.30 D.40

Zad.4 Po rozwiązaniu równiania (y-1)²=(y+2)(y-2) otrzymasz:
A.y=2,5 B.y=1,5 C.y=-2,5 D.y=-1,5

Zad.5 Zbiorem rozwiązań nierówności 4(3x+1)>2(4x+1)+4x jest:
A.x>0 B.Zbiór zadań rzeczywistych C.x<0 D.Nie ma takiego zbioru


Proszę o dokładne obliczenie każdego z zadań.
Pilne na jutro.PROSZE!!! ;)

2

Odpowiedzi

2009-12-07T19:33:16+01:00
Zad.1 3x=12 x=4 D
zad.2 J+4,80=I J+I=34,2 2J+4,80=34,2 C
zad.3 0,05x=0,35x-12 0,3x=12 x=40 D
zad4.y²-2y+1=y²-4 y=2,5 A
zad.5 12x+4>8x+2+4x 12x+4>12x+2 4>2 każda liczba B
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T19:38:11+01:00
Zad.1 Która liczba spełnia równianie 3(x+0,6)=13,8?
A.1,4 B.4,3 C.3,8 D.4

3(x+0,6)=13,8 /:3
x+0,6=4,6
x=4,6-0,6
x=4 -odp.D

Zad.2 Jadzia ma o 4,80 zł więcej niż Iza, a razem mają 34,20 zł.Ile pieniędzy ma Iza? Odpowiedz na pytania uzyskasz,rozwiazując równanie:
A.(x+4,80):2=34,20 B.(x-4,80):2=34,20 C. 2x+4,80=34,20
D.x+4,80=34,20

x-pieniądze Izy
y-pieniądze Jadzi
y=x+4,80
x+y=34,20

x+x+4,80=34,20
2x+4,80=34,20 -odp.C
2x=34,20-4,80
2x=29,4
x=14,70zł

y=x+4,80
y=14,7+4,80=19,50zł

Zad.3. 5% pewnej liczby jest o 12 mniejsze od 35% tej liczby.Jaka to liczba?
A.4 B.-40 C.30 D.40

x-szukana liczba
5%x +12=35%x
0,05x-0,35x=-12
-0,3x=-12 /:(-0,3)
x=40 -odp.D

Zad.4 Po rozwiązaniu równiania (y-1)²=(y+2)(y-2) otrzymasz:
A.y=2,5 B.y=1,5 C.y=-2,5 D.y=-1,5

(y-1)²=(y+2)(y-2)
y²-2y+1=y²-4
y²-y²-2y=-4-1
-2y=-5 /:(-2)
y=5/2
y=2,5 -odp.A

Zad.5 Zbiorem rozwiązań nierówności 4(3x+1)>2(4x+1)+4x jest:
A.x>0 B.Zbiór zadań rzeczywistych C.x<0 D.Nie ma takiego zbioru

4(3x+1)>2(4x+1)+4x
12x+4>8x+2+4x
12x-12x>2-4
0>-2 -prawda, więc x∈R -odp.B