Napisz 10 zdań o sobie w Past Simple ( angielski i tlumaczenie polskie.)


Przetlumacz zdania na jęz ang.

Czy bylaś wczoraj w szkole.
Tom umył samochód swojego taty.
Gdzie ona zostawiła parasolke.
Czy w ubieglym roku plywałeś w morzu.
Wczoraj kupiliśmy dużo prezentów.
Kiedy urodził się twój naljlepszy przyjaciel.
Czy potrafuileś plywac kiedy mialeś 5 lat.
Nie bylo ich w domu, poszli na zakupy.
Film zacząl się od 10. O ktorej się skonczyl.
Gdzie oni mieszkali 3 lata temu.
Ona nie lubila jeżdzic na rowerze kiedy była dzieckiem.
Marta odwiedzila nas w ubieglym tygodniu.
Gdzie oni byli wczoraj.
Nie odrobilam wczoraj lekcjii.
Czy widziałeś wczoraj św. Mikolaja.

2

Odpowiedzi

2009-12-07T19:34:23+01:00
Whether you were at school yesterday.
Tom washed the car her father.
Where she left an umbrella.
Does plywałeś Last year at sea.
Yesterday we bought a lot of gifts.
When I was born naljlepszy your friend.
Is potrafuileś swim when you have 5 years.
Was not their home, they went shopping.
The film began with a 10 What is over.
Where they lived 3 years ago.
She did not like to ride a bike when she was a child.
Martha visited us last week.
Where they were yesterday.
Not regained lekcjii yesterday.
Have you seen St. yesterday. Nicolaus.
1 5 1
2009-12-07T19:39:19+01:00
Czy bylaś wczoraj w szkole.
Were you yesterday in school?

Tom umył samochód swojego taty.
Tom cleaned his father's car.

Gdzie ona zostawiła parasolke.
Where she left umbrella?

Czy w ubieglym roku plywałeś w morzu.
Did you swimm in sea last year ?

Wczoraj kupiliśmy dużo prezentów.
We bought yesterday a lot of gifts.

Kiedy urodził się twój naljlepszy przyjaciel.
When my best friend born.

Czy potrafuileś plywac kiedy mialeś 5 lat.
- Could you swimm where you have been 5 ?

Nie bylo ich w domu, poszli na zakupy.
They weren't at home, when they wen shopping

Film zacząl się od 10. O ktorej się skonczyl.
Film started from 10 o'clock. When it finished ?

Gdzie oni mieszkali 3 lata temu.
Where did they live 3 years ago?

Ona nie lubila jeżdzic na rowerze kiedy była dzieckiem.
She didn't like riding bicycle, when she was a child.

Marta odwiedzila nas w ubieglym tygodniu.
Marta visited us last week.

Gdzie oni byli wczoraj.
Where were they yesterday?

Nie odrobilam wczoraj lekcjii.
I didn't do my homework yesterday.

Czy widziałeś wczoraj św. Mikolaja.
Did you see Santa Claus yesterday?

2 4 2