W jedną drogę szli razem i człowiek, i zdrowie.
Na początku biegł człowiek; towarzysz mu powie:
"Nie spiesz się, bo ustaniesz." Biegł jeszcze tym bardziej -
Widząc zdrowie, że jego towarzystwem gardzi,
Szlo za nim, ale z wolna. Przyszli na pot drogi:
Aż człowiek, że z początku nadwyrężyl nogi,
Zelżył kroku na środku. Za jego rozkazem
Przybliżyto się zdrowie i odtąd szli razem.
Coraz człowiek ustawał. Mając w pogotowiu,
Zbliżył się. "Iść nie mogę, prowadź mnie" - rzekł zdrowiu.
"Było mnie zrazu słuchać" - natenczas mu rzekło.
Chciał człowiek odpowiedzieć, lecz zdrowie uciekło.
Moje zadanie: Komu i dlaczego mozemy zadedykowac tą bajką.(5zdani)
dzięki wielkie

1

Odpowiedzi

2009-12-07T19:35:53+01:00
Tą bajkę możemy zadedykowac człowiekowi, który nie szanuje swego zdrowia. W ten sposób chcemy zwrócic takiem człowiekowi uwagę, że zdrowie jest najważniejsze. Przykładem takiej osby jest palacz, narkoman lub alkoholik. Takim wierszem możemy spróbowac zwrócic ich uwagę co tracą. Zwrócimy im też uwagę, że kiedyś mogą tego żałowac.