Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu:
A. 20g substancji w 100g wody
B. 25g substancji w 200g wody
C. 10g substancji w 150g wody

Oblicz ile gramów substancji znajduje się w :
A. 200g roztworu o stężeniu 12%
B. 100g roztworu o stężeniu 5%

2

Odpowiedzi

2009-12-07T19:36:58+01:00
A)
20/120x100%=2000/120%=16,(6)%
b)
25/225x100%=2500/225%=11,(1)%
c)
10/160x100%=1000/160%=6,25%


a)
200x12%=24
b)
100x5%=5
2009-12-07T19:40:12+01:00
A.
Dane :
ms=20g
mr=120g
szukane :
Cp=?

Cp=ms/mr * 100%
Cp= 20g/120g * 100%
Cp=16,66666 w przyblizeniu 16.6 %
B.
Dane:
ms=25g
mr=225g
Szukane :
Cp=?
Cp= 25g/225g*100%
Cp=11,1111 w przyblizeniu 11,1%
C.
Dane:
ms=10g
mr=160g
Szukane :
Cp=?
Cp=10g/160g*100%
Cp=6,25%A. Dane:
Cp=12%
mr=200g

szukane :
ms=?
Cp=ms/mr*100%/* mr
Cp * mr= ms*100%//100%
(cp*mr )/100%= ms
ms=(12%*200g)/100%
ms=24g

B.
Dane:
Cp=5%
mr=100g
Szukane :
ms=?
ms= (5%*100g)/100%
ms=5g