Odpowiedzi

2009-12-07T19:35:07+01:00
- Likwidowano własność prywatną.
- Na wsiach wprowadzono kolektywizację.
- Prześladowano organizację wyznaniowe, oraz twórców, których działalność budziła zastrzeżenia władz.
- Wprowadzono surową cenzurę.
- Zabroniono krytykowania władzy.
- Artyści musieli wychwalać komunizm ZSRR, a szczególnie Stalina.
- Więziono i mordowano tych, którzy nie podobali się władzą - byłych żołnierzy Armii Krajowej, oficerów przedwojennej armii polskiej, działaczy społeczno - politycznych, księży , chłopów przeciwnych kolektywizacji.
- Do więzienia można było trafić za opowiadanie dowcipu politycznego i za słuchanie zachodnich rozgłośni radiowych ("Wolna Europa" ; "Głos Ameryki").
- Zmieniano nazwy miast, np. Katowice na Stalinogród.
- W centrum Warszawy wybudowano Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina, wzorowany na architekturze radzieckiej.
- Na czele wojska polskiego stał radziecki marszałek Konstanty Rokossowski.
- Nową konstytucję przedstawiono najpierw do akceptacji Stalinowi.
- Zmieniono nazwę państwa na Polską Rzeczpospolitą Ludową.
- Chciano zmienić hymn narodowy.
- Miasto Nowa Huta - miało to być modelowe miasto socjalizmu.
- Episkopat wystosował do władz list protestacyjny. W odwecie uwięziono prymasa Polski - Stefana Wyszyńskiego, a duchowieństwo zmuszono do złożenie przysięgi wierności Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
- W Europie Wschodniej narastał stalinowski terror.
- Zaostrzenie zimnej wojny groziło wybuchem konfliktu światowego.Nie jestem pewna czy oto Ci chodzi, bo nie za bardzo zrozumiałam,ale jednak spróbowałam odpowiedzieć :)
W razie czego napisz do mnie, a postaram się jeszcze raz napisać :)

Keyroo .