1. Oblicz ile moli i ile cząsteczek zawartych jest w 3 gramach HNO3?
2. Oblicz objętość wodoru w warunkach normalnych potrzebną do syntezy 1l wody.
3.Oblicz jaka masa produktu powstanie w reakcji 15g potasu z 30g wody.
4.Oblicz, której substancji użyto w nadmiarze do zobojętnienia 20g CaOH₂ 15g HCL.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:48:53+01:00
1
MHNO3 = 1g/mol + 14 g/mol + 48 g/mol = 63 g/ mol
Układamy proporcję:
63g-------- 1 mol
3g ---------- x moli
3g * 1 mol
x= ----------------- = 0,047 mola
63 g

ile cząsteczek....
1 mol --------- 6,02* 10²³ cząsteczek HNO3
0,047 mola ---------- x cząsteczek HNO3

0,047mola * 6,02 * 10²³ cząsteczek
x= ------------------------------------------ = 0,283 * 10²³ cząst. = 2,83 * 10²² cząsteczek

2.
Dane:
1 l wody = 1dm³ = 1000 cm³
d= m / V => m= V*d
mh2o= 1000cm³ * 1g/cm³ = 1000g

44,8 dm³ 36 g
2H2 + O2 --------> 2H2O
x dm³ 1000g

po obliczeniu proporcji otrzymamy: x=244,4 dm3

3.
78g 36g 114g(łączna masa produktów)
2K + 2H2O -----> 2KOH + H2
15g 30g xg
na pierwszy rzut oka już widać, że potas jest substratem użytym w niedomiarze, a więc:
15g * 114g
x= ------------------ = 21,93 g
78g
1 5 1