Odpowiedzi

2009-12-07T19:42:14+01:00
Bagna powstają na rozlewiskach rzek można spotkać rosiczkę
1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T19:54:02+01:00
No więc zacznę od roślinności bagien.
Typowe dla bagien są rośliny błotne, zwane helofitami, przystosowane do specyficznych warunków siedliska: turzyce, sity, wełnianki, sitowie rosnące na bagiennych glebach oraz rośliny wodne-hydrofity.

Bagna tworzą się one tylko poprzez zarastanie jezior, lecz także na terenach o wysokim poziomie wód zaskórnych i o utrudnionym ich odpływie. Bagna i mokradła to obszary o trwałym nadmiernym nawilgoceniu, wynikającym z utrudnionego odpływu wód powierzchniowych. Stanowią ważny element powierzchni Ziemi.Często są pozostałością po jeziorach, płytkich zatokach morskich, korytach rzecznych bądź rozległych deltach. Mogą też powstawać w wyniku procesów krasowych.
3 3 3