Zad.1 Zbiorem rozwiązań nierówności 6(2+x)<6x+10 jest:
A.Zbiór liczb ujemnych B.Zbiór liczb dodatnich C.Nie ma takiego zbioru D.Zbiór liczb rzeczywistych

Zad.2 Która z danych liczb nalezy do zbioru rozwiązań nierówności 1-(2x-1)(1+2x)<-2x-(2x-1)²?
A.0 B.½ C.-0,5 D.√3

Zad.3 Równanie:
-(3+x)(x-3)+x=(2+x)(3-x)
spełnia liczba:
A.naturalna B.Niewymierna C.Nie ma takiej liczby D.Każda liczba

Proszę o dokładne obliczenia.PILNE!! ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-07T20:46:18+01:00