Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T19:56:14+01:00
Litwy:
-surowce skalne takie jak:
wapień,
dolomit,
kreda,
gips
-Torf (jedyny surowiec energetyczny w tym kraju)
- Bursztyn (ale na małą skalę)
Białoruś:
-Sole potasowe
- niewielkie złoża gazu ziemnego i ropy naftowej
-surowceskalne – kreda,
piaski,
gliny.
żwiry
- torf
Ukraina:
-rudy manganowe,
-rydy żelaza,
-uranu,
-węgla koksującego,
-siarki rodzimej,
-soli kamiennej
-soli potasowej,

To wszystkie mam nadzieje że najlepsze ;)
9 4 9