Dlaczego na stykach szyn zelektryfikowanych linii kolejowych wykonuje się grube miedziane połączenia?

Natężenie prądu płynącego w przewodniku wynosi 0,5 A.Jaki ładunek przepłynął przez poprzeczny przekrój tego przewodnika w czasie 20 minut ? Zrób obliczenia

Oblicz wskazania woltomierzy jeżeli R1=20 om R2=30 om R3=50 om
a napięcie miedzy zaciskami źródła wynosi 25V.Zrób obliczenia

1

Odpowiedzi

2009-12-07T20:06:45+01:00
Elektrowóz pobiera energię z przewodu zawieszonego za pomocą pantografu, drugi biegun stanowią szyny i dlatego poszczególne odcinki muszą być łączone elektrycznie grubymi orzewodami.

q=I*t=0,5A*1200s600As=600C

Rz=R1+R2+R3=20+30+50=100 ohmów
I=U/Rz=25/100=0,25A
U1=I*R1=0,25*20=5V
U2=I*R2=0,25*30=7,5V
U3=I*R3=0,25*50=12,5V
U=U1+U2+U3
3 3 3