Napisz, jakie skutki wywołały działania wojenne na polskich ziemiach w XVII wieku.
a) skutki terytorialne..................................................
.........................................................................
...........................................................................
b)Skutki dla miast..................................................
.........................................................................
...........................................................................
c) skutki dla chłopów..................................................
.........................................................................
...........................................................................
d) skutki dla szlachty..................................................
.........................................................................
...........................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T19:51:14+01:00
A) wyniszczenie ziem polskich (utrata Inflant i województw wschodnich)

b)*straty ludności (ok. 40%), zamieszanie monetarne
*Zrujnowane miasta

c)
*Wielu z chłopów straciło domy oraz środki utrzymania, poprzez bitwy prowadzone na terenach wsi. Większość ich pól została zniszczona odbierając im cały dobytek. W miastach, zwłaszcza podczas obrony Jasnej Góry, grabieżą ulegały dzieła sztuki, biblioteki wykwintne meble i inne kosztowności. Zabierano wszystko co miało jakąś wartość

d)
*rokosze szlacheckie, czyli zbrojne wystąpienia szlachty przeciwko królowi, prowadziły czasami do wybuchu wojny domowej, np. rokosz Zebrzydowskiego 1606 r. i rokosz Lubomirskiego 1665-1666

*obniżenie poziomu umysłowego szlachty, która traciła powoli zainteresowanie zdobyciem wykształcenia na rzecz powierzchownego kształcenia

*jednym z najgorszych skutków był pogląd jaki rozpowszechnił się wśród szlachty. Twierdzili oni, że skoro Polska wygnała Szwedów, P.Bóg jest po naszej stronie(obrona Częstochowy) to Polska nie wymaga żadnych reform, jest idealnym państwem. Tych, którzy chcieli podjąć reformy od razu neutralizowano np.J.Kazimierza. Od tego momentu Polska zaczęła stopinowo pogłebiać się w kryzysie.
1 5 1