Uzupełnij zdania o produktach. wpisz liczbe lub some.
1. Tu są dwa jabłka.
There are .......... apples.
2. Tu są trzy kiełbaski.
There are .......... sousages.
3. Tu jest wiele jajek.
There are ........... eggs.
4. Tu jest ileś pomarańczy.
There are ....... orange.
5.Tu jest 5 bułek.
There are ....... rolls.

3

Odpowiedzi

2009-12-07T19:42:20+01:00
1. Tu są dwa jabłka.
There are two apples.
2. Tu są trzy kiełbaski.
There are three sousages.
3. Tu jest wiele jajek.
There are some eggs.
4. Tu jest ileś pomarańczy.
There are someorange.
5.Tu jest 5 bułek.
There are five rolls.
2009-12-07T19:42:28+01:00
1. Tu są dwa jabłka.
There are two apples.
2. Tu są trzy kiełbaski.
There are three sousages.
3. Tu jest wiele jajek.
There are some eggs.
4. Tu jest ileś pomarańczy.
There are some orange.
5.Tu jest 5 bułek.
There are five rolls.
2009-12-07T19:42:38+01:00
1. two
2. three
3. some
4. some
5. five