1. Łączny wiek państwa Nowaków wyraża się liczbą z przedziału 80-100 lat. Jeśli pan Nowak jest o 4 lata starszy od pani Nowak i wiek każdej z osób wyraża się liczbą pierwszą, toile lat ma pan Nowak?
2.Nowy samochód traci na wartości 20% po roku użytkowania. Wartość samochodu po roku użytkowania wyniosła 19 744 zł. Ile kosztował nowy samochód?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T19:44:33+01:00
Zad1

Odp. 47 lat
Niech x oznacza wiek pana Nowaka w latach, wówczas x-4, to wiek pani Nowak. Spełniony musi być układ nierówności: 80<x+(x-4)<100, czyli 42<x<52. Ponadto x jest liczbą pierwszą, czyli liczbą naturalną większą od 1, mającą tylko dwa dzielniki (1 i samą siebie)

zad2

80% - 19 744 zł
100% - x

x=(100% pomnożyć przez 19 744) a całość podzielić na 80%
x=24 680 zł
odp.
Nowy samochód kosztował 24 680zł.
3 5 3
2009-12-07T19:45:26+01:00