Odpowiedzi

2009-09-02T17:00:22+02:00
Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka. Urodził się w 1310. Był też ostatnim królem z rodu Piastów. Swą władzę sprawował w latach 1333-1370. W początkowej fazie podjęcia władzy przez Kazimierza Wielkiego Polska była słabym państwem na arenie międzynarodowej, jednak podczas jego rządów Polska przekształciła się w mocne państwo. Pod panowaniem Kazimierza Wielkiego do Polski przyłączono Podole, Ruś Halicką, Mazowsze, Wałcz, Czaplinek. Dzięki temu terytorium państwa polskiego wzrosło dwukrotnie, a ludność trzykrotnie. Niestety nie udało mu się odzyskać Pomorza Gdańskiego oraz Śląska. Za czasów Kaziemierza Wielkiego wzrosła ilość miast oraz wsi, wybudował nowe zamki. Miedzy innymi stąd powstało powiedzenie "zastał polskę drewnianą a zostawił murowaną" Kazimierz wielki zajął się reformą oświaty, między innymi powstał uniwersytet w Krakowie, oraz reformą skarbu i administracji. Nastąpił też znaczny rozwój handlu. Kazimierz nadał Polsce nowego znaczenia. Był to najrozważniejszy i najmądrzejszy władca w dziejach Polski. Przez swoje działania dla Polski zasłużył na przydomek "Wielki".